VOETBAL VOORZITTERS ONTHUTST

Verklaring Léon Cuijpers voorzitter* SC Jekerdal (SCJ)

Brief: Aan het Ministerie van VWS, directie Sport

Inleiding: in Dagblad De Limburger wordt ondergetekende opgevoerd als gesprekspartner van een journalist. De conclusie uit zijn pen luidt dat de Stichting Service Médical (SSM) het ministerie misleid zou hebben. Als ondergetekende weet zou hebben gehad van de bedoelingen van de sportjournalist (P. Delait), zou hij zijn medewerking hebben heroverwogen. Onderstaand verantwoord ik deze stelling:

De feiten: de in het artikel opgevoerde arts Jos Benders is een gewaardeerde en vaak geziene vrijwilliger van SCJ. Hij is actief als medisch verzorger. Hij ‘groeide’ mee vanaf de minipupillen tot aan de huidige A-1 selectie. Steeds was hij betrokken bij prestatieteams, zijn rol vervulde hij deels vanaf de spelersbank. Het doorsnee aantal wedstrijden per seizoen beloopt ca. 30. Het aantal trainingsmomenten bedraagt doorgaans ca. 60. In de uitoefening van zijn vak beperkt B. zich niet alleen tot zijn eigen prestatieteams, bij calamiteiten op aanpalende velden verleent hij eveneens hulp, ook voor gastteams. Van bedoelde activiteiten houdt de SCJ geen aanwezigheidslijsten bij.

Anders dan bij de toernooien bij SCJ is de SSM niet verantwoordelijk voor de onderliggende medische draaiboeken; de roosters en de wekelijkse spelersmails worden vervaardigd door de leider van de betrokken teams. Bij toernooien op onze velden, waarbij de inzet van de SSM zwaarder is, verzorgt het wedstrijdsecretariaat van de SSM de draaiboeken voor de medische verzorging.

Voorafgaand: twee jaar geleden reeds werd ondergetekende gebeld door de betrokken journalist. Met een kwestieuze vraagstelling over de rol van B. ‘Hoe vaak is hij er?’ De journalist wekte vooral de indruk op zoek te zijn naar antwoorden op de vraag of B. subsidie gelden naar de SCJ ‘sleepte’, om er mooie sier te maken, zoals hij veronderstelde. Opgebouwd vanuit de wetenschap dat zijn zoon actief speler is bij de SCJ. Deze veronderstelling kon in het contact met mij niet worden hard gemaakt.

Ondergetekende werd recent, na een pauze van twee jaar, opnieuw gebeld. Ditmaal richtte de vraagstelling zich op de explicitering van de aanwezigheid van B., namelijk: ‘Ligt er een overeenkomst ten grondslag aan de aanwezigheid van B.?’ Mijn antwoord luidde “voor zo ver mij bekend is er geen overeenkomst”.

Analyse: Ik heb het gevoel dat mijn opmerkingen in een verkeerde context geplaatst zijn. Ik betreur het zeer dat een gewaardeerd vrijwilliger van SCJ wordt beschadigd gebaseerd op een suggestieve interpretatie van door mij aangeleverde informatie. Ook omdat Service Médical meer heeft gedaan dan alleen het beschikbaar stellen van een arts. Flankerend droeg zij jarenlang zorg voor het medische noodkoffer op de club en ook was de SSM betrokken bij de aanschaf van de defibrillator op het sportpark. Het spijt mij dat ik als intermediair hebben gefungeerd bij een, naar later bleek, niet integere bedoeling van een sportjournalist.

Léon Cuijpers, voorzitter SC Jekerdal tot 13-1-2014

 

Verklaring Servé Kuijer – voorzitter & directeur* Roda JC, voorzitter RvC

Beste Jos,

In 2004, na het overlijden van mijn vriend Theo Pickee, trad ik voor de tweede keer aan als voorzitter van Roda JC.  Een functie die toen geduid werd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Gezien mijn goede ervaringen met Service Médical, onder jouw bezielende leiding, deed ik een beroep op je om met Service Médical Roda JC te ondersteunen bij wedstrijden. Service Médical heeft dat tot grote tevredenheid enige jaren ingevuld.

Nogmaals veel dank daarvoor.

Mr Servé Kuijer
Voorzitter Roda JC 1988-1991
Algemeen Directeur Roda JC 1991-1995
Lid Stichting Administratiekantoor Roda JC 1997-2003
Voorzitter RvC Roda JC 2004-2008

Comments are closed.